Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Informacje te służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
Close
Logowanie
Domena: .autobill.pl E-mail: Hasło:
infolinia: +48 58 345 44 44
Potrzebujesz pomocy?: pomoc@autobill.pl
Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego AutoBill.pl

Preambuła

Operator serwisu internetowego AutoBill.pl zapewnia, że powierzone mu przez Klientów dane traktowane są jako ściśle poufne,   oraz gwarantuje dochowanie najwyższej staranności w dbałości o ich bezpieczeństwo, zgodnie z najlepszą wiedzą i praktykami oraz obowiązującym prawem (w tym ustawą o Ochronie Danych Osobowych).
 

I. Słowniczek

1. Operator

Go Far spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca właścicielem serwisu internetowego do fakturowania automatycznego on-line AutoBill.pl.

2. Użytkownik

Osoba fizyczna, prawna bądź osoba nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą, na rzecz której Operator  jest zobowiązany świadczyć Usługę.

3. Usługa

Jedna lub wiele usług oferowanych przez Operatora realizowanych za pośrednictwem serwisu internetowego AutoBill.pl

 

II. Gromadzenie danych

1. Dane gromadzone podczas rejestracji

W celu korzystania z serwisu internetowego AutoBill.pl konieczna będzie rejestracja do systemu. Podczas rejestracji Użytkownik będzie zobowiązany podać adres poczty elektronicznej/login oraz unikalne hasło przeznaczone do korzystania z serwisu.

2. Dane gromadzone podczas złożenia zamówienia Usługi

Przed przystąpieniem do korzystania z serwisu AutoBill.pl  Użytkownik będzie zobowiązany przedstawić następujące dane : imię, nazwisko, firma, adres siedziby firmy  numer identyfikacji podatkowej,  numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz dane dotyczące formy płatności. Ponadto w serwisie internetowym AutoBill.pl mogą być gromadzone dane osób trzecich, wprowadzone przez Użytkownika w celu prawidłowego wykonania Usługi.

3. Dane zbierane automatycznie

Podczas logowania się Użytkownika do serwisu internetowego AutoBill.pl, system każdorazowo automatycznie gromadzi następujące dane Użytkownika: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i godzina zalogowania i wylogowania.

4. Dane gromadzone przez serwis internetowy AutoBill.pl podczas korespondencji Użytkownika lub innych osób z Operatorem.

Podczas korespondencji Użytkownika lub innych osób  z Operatorem za pośrednictwem strony internetowej, telefonu, poczty elektronicznej, mogą być przekazywane do Operatora niektóre dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres email, itp.

5. Sposób wykorzystania danych osobowych przez serwis internetowy AutoBill.pl

Operator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników, ani danych osób trzecich zamieszczonych przez Użytkownika w serwisie AutoBill.pl osobom nieuprawnionym.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do serwisu AutoBill.pl oraz prawidłowego korzystania z usługi świadczonej przez Operatora, zgodnie z przyjętym zleceniem od Użytkownika.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu Usługi będą wykorzystane w celu prawidłowej realizacji zlecenia, w tym zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Usługi, pobrania od Użytkownika wynagrodzenia oraz  sporządzenia i doręczenia faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego realizację usługi przez Operatora. Ponadto dane przekazane przez Użytkownika mogą być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu prawidłowej realizacji płatności za Usługę. Firma ta będzie wykorzystywać przekazane dane wyłącznie w powyższym celu. Przekazanie danych jest obowiązkowe dla realizacji Usługi przez serwis internetowy AutoBill.pl.

Serwis internetowy AutoBill.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie wysyłał Użytkownikowi Newsletter zawierający istotne informacje na temat usług świadczonych przez Operatora jedynie za zgodą Użytkownika. Użytkownik podczas rejestracji zostanie poproszony o wyrażenie zgodny na wysyłanie Newslettera. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z otrzymywania Newslettera w każdym czasie.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników serwisu internetowego AutoBill.pl, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem lub innymi osobami , a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia niezbędnych informacji zgodnie z przesłanym zapytaniem.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane gromadzone przez serwis internetowy AutoBill.pl mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu serwisu internetowego AutoBill.pl, naruszenia prawa, lub w celu realizacji obowiązku nałożonego na Operatora obowiązującymi przepisami prawa, Operator będzie uprawniony przekazać  dane właściwym organom państwowym.

6. Sposób kontaktu Operatora z Użytkownikiem

Po zamówieniu Usługi Użytkownik może otrzymać informacje dotyczące zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Użytkownik będzie otrzymywał Newsletter za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli wyraził na to zgodę

7. Zmiana danych przez Użytkownika

Użytkownik, po zalogowaniu się do systemu internetowego AutoBill.pl, w sekcji Dane, może wprowadzić zmiany lub usunąć dane osobowe zgromadzone podczas rejestracji, logowań i korzystania z Usługi. Użytkownik nie będzie miał możliwości usunięcia danych użytych do  złożenia zamówienia na Usługę oraz danych zbieranych automatycznie.

8. Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Serwis internetowy AutoBill.pl może wykorzystywać ciasteczka („cookies”), które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika, podczas korzystania z serwisu, w celu udostępnienia Użytkownikowi żądanych przez niego danych i informacji Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

9. Sposób zabezpieczenia danych

W celu zabezpieczenia połączenia pomiędzy komputerem Użytkownika a serwerami należącymi do Operatora podczas gromadzenia danych osobowych stosowane jest szyfrowanie tego połączenia za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer). Ponadto bazy danych serwisu internetowego AutoBill.pl zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

10. Zmiany polityki prywatności serwisu internetowego AutoBill.pl.

Operator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. O każdej zmianie polityki prywatności Użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem po zalogowaniu się do serwisu.

11. Dane kontaktowe Operatora

Go Far Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Grunwaldzka 102
80-244 Gdańsk
e-mail: bok@gofar.com.pl
telefon: +48 (58) 3454444

 

wersja 2, data publikacji 15 stycznia 2012