Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Informacje te służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
Close
Logowanie
Domena: .autobill.pl E-mail: Hasło:
infolinia: +48 58 345 44 44
Potrzebujesz pomocy?: pomoc@autobill.pl
O produkcie

1. Automatyczne fakturowanie – co to jest ?

Program do automatycznego fakturowania służy do w pełni automatycznego, cyklicznego (np. comiesięcznego) lub jednorazowego wystawiania i wysyłania faktur za usługi do określonych odbiorców. Faktury elektroniczne generowane są na podstawie wcześniej zapisanych w bazie danych informacji do plików w popularnym formacie PDF i wysyłane pocztą elektroniczną określonego dnia do właściwych, wcześniej zdefiniowanych odbiorców. 


2. Automat do wystawiania faktur - dla kogo ?

Dla wszelkich firm i instytucji świadczących usługi wymagające cyklicznego wystawiania pewnej ilości takich samych faktur (np. dowolnych opłat abonamentowych), a także dla wszystkich wystawiających faktury (w tym jednorazowe) za świadczone przez siebie usługi.


3. Korzyści z automatycznego fakturowania online

 • skrócenie czasu wystawiania faktur - ręczne wystawienie, zakopertowanie i ofrankowanie 500 faktur to CO NAJMNIEJ dwa pełne dni robocze (dla doświadczonego operatora, licząc 2 minuty na jedną fakturę, nie uwzględniając żadnych przerw w pracy) – przy średniej płacy brutto pracownika biurowego na poziomie 2400 zł oszczędnośd wynosi ok 200 zł (plus narzuty płacowe).
 • ograniczenie kosztów wysyłki – przy obecnych cenach Poczty Polskiej list zwykły ekonomiczny kosztuje 1,55 zł, koszt jednej koperty DL 110x220 z okienkiem to 5 gr, koszt wysyłki 500 faktur listami zwykłymi wynosi 800 zł miesięcznie (powyższe przykładowe nie uwzględnia faktu, iż wiele instytucji wysyła faktury listami poleconymi, co zwiększa koszty o ponad 100% w porównaniu z powyższym zestawieniem),
 • ograniczenie kosztów druku – ryza najtańszego papieru to ok. 15 zł, średni koszt zużytego czarnego tonera do drukarki laserowej (przy 500 fakturach) to ok. 20 zł (nie licząc zużycia drukarki, kosztów przeglądów, napraw itp. a także kosztów energii elektrycznej),
 • możliwość łatwiej weryfikacji, czy faktura została dostarczona - a co za tym idzie ograniczenie czasowe i kosztowe wystawiania duplikatów, ponownego drukowania i wysyłki faktur, które nie zostały dostarczone w terminie (średnio 10% listów zwykłych nie dociera do adresata w terminie – dane PP),
 • pełna zgodność z obowiązującymi przepisami – e-faktura za usługi wysłana drogą elektroniczną nie wymaga podpisu (wystawcy, ani odbiorcy) i z punktu widzenia przepisów podatkowych jest równoważna z fakturą tradycyjną wysłaną listownie,
 • darmowe fakturowanie i wysyłka elektroniczna do 5 faktur w każdym miesiącu,
 • program do wystawiania faktur oraz archiwalne faktury dostępne przez internet z każdego miejsca na świecie.
   

4. Przykładowe możliwości systemu

 • możliwość zdefiniowana dowolnej ilości faktur, o dowolnej treści, dacie o powtarzalności wysyłania,
 • możliwość wystawienia faktury pojedynczej,
 • możliwość zdefiniowania indywidualnej numeracji,
 • możliwość prostego wydruku (dla celów sprawozdawczości finansowej) kopii wszystkich wysłanych w danym okresie faktur,
 • możliwość wygenerowania  faktury pro-forma
 • możliwość zaimportowania do systemu listy kontrahentów i usług.
5. Bezpieczeństwo

Polityka bezpieczeństwa serwisu AutoBill.pl gwarantuje pełną spójność, kompletność, nienaruszalność i dostępność danych Klientów w trybie 24/7/365 Jej elementami są m.in. automatyczna kopia bezpieczeństwa, serwery zapasowe, ochrona przed nieautoryzowanym dostępem i szyfrowana komunikacja klient - serwer, ale także ochrona fizyczna, przeciwprzepięciowa i przeciwpożarowa oraz stały monitoring Centrum Danych.
 
 
6. Zgodność z przepisami prawa
 
Wystawianie i dostarczanie/wysyłka faktur (w szczególnym przypadku w formie elektronicznej) regulowane są przez następujące akty prawne :
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204),
 • Kodeks cywilny  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).